Privacy & Cookie beleid

Privacy

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 18 november 2023.

Verrassende Fotografie Fotografie is eigendom van Peter van de Kerkhof.
Privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens worden derhalve verwerkt door Peter van de Kerkhof.

Peter van de Kerkhof vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.
Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Mijn contactgegevens

Peter van de Kerkhof
Den Toemet 21
5541 AR REUSEL

Dit telefoonnummer is beveiligd met JavaScript tegen SPAM grabbers. AUB authoriseer JavaScript in uw browser of .... Manupuleer dit nummer:
plus eenendertig-zes- vijf-twee -vier-negen- zeven-twee - zes-negen

Dit Email adres is beveiligd met JavaScript tegen SPAM Email grabbers. AUB authoriseer JavaScript in uw browser of .... Manupuleer dit email adres:
info apestaartje verrassendefotografie punt nl

Privacy wetgeving

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt.
Dat betekent onder andere dat:

  • wij duidelijk vermelden als en met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming is vereist;
  • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • wij je recht respecteren om je persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
Peter van de Kerkhof is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij geen persoonlijke gegevens van je.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen en zeker niet over websitebezoekers die minderjarig zijn, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen alleen niet controleren of een bezoeker minderjarig is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via

Dit Email adres is beveiligd met JavaScript tegen SPAM Email grabbers. AUB authoriseer JavaScript in uw browser of .... Manupuleer dit email adres:
info apestaartje verrassendefotografie punt nl dan verwijderen wij deze informatie.

Contactformulier / email

Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een email of via het contactformulier waarbij je gevraagd wordt om je emailadres in te vullen om je vraag te behandelen/beantwoorden. Je kiest zelf welke andere gegevens je daarbij verstrekt.

De gegevens die je ons toestuurt via e-mail of contact formulier, worden bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Indien je contact met ons opneemt via email, telefoon of het contactformulier, gebruiken we je persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, enz.) en contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres) alleen om jouw vraag te beantwoorden of contact met je op te nemen.

Verstrekking aan derden

Peter van de Kerkhof verkoopt/geeft jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Peter van de Kerkhof blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze online site zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat je van deze websites gebruik gaat maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van je gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) je persoonsgegevens kun je altijd contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Je kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kun je een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met jouw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser. Indien de gegevens niet kloppen, kun je ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.Privacy & Cookie beleid

Tracking & Cookies

Op deze website worden geen cookies door derden geplaatst!
Wij gebruiken alleen functionele cookies die informatie over je keuzes en voorkeuren op deze website bijhouden, zoals letter grootte en licht of donker thema.
Deze cookies hebben geen gevolgen voor de privacy en vereisen daarom ook geen toestemming.

Het verdere gebruik van onze website vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van deze functionele cookies.
Het staat je vrij om cookies uit te schakelen middels je browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Levensduur van de cookies.

De functionele cookies hebben een levenduur van 6 maanden vanaf de laaste keer dat u deze website bezocht. Daarna worden ze automatisch door uw browsers verwijderd.
Privacy & Cookiebeleid                      Copyright © 2021- Verrassende Fotografie                      Op alle teksten en beelden rust auteursrecht